Privacy Policy

Great Things is een creatief bureau dat merken adviseert over communicatie en verhalen vangt in beeld en geluid. We doen strategie, concept, script, design, film, animatie, fotografie, muziek, e-learning met interactieve video & online events. 

Persoonsgegevens

De door jou aangeleverde persoonsgegevens slaan we zorgvuldig op. Dit zijn gegevens zoals: naam, adres, telefoonnummer, website, emailadres en filmbeelden/foto’s die we van je hebben gemaakt. Als het nodig is ook je geboortedatum en bankgegevens.

Doel

Great Things verwerkt jouw persoonsgegevens om verschillende redenen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een samenwerking aan te gaan of als het nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Te laten zien dat je toestemming hebt gegeven dat we je mogen filmen en met dit beeldmateriaal mogen werken.
  • Het verbeteren van onze website. Dit gebeurt met Google Analytics en deze gegevens zijn anoniem. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt als we hier het recht toe hebben. Bijvoorbeeld door jouw uitdrukkelijke toestemming of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Opslagduur

Jouw gegevens worden bewaard zo lang het nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten. De gegevens die we, fysiek of digitaal, van je krijgen (zoals via quitclaims, mailcontact, zakelijke websites en visitekaartjes) slaan wij voor onbepaalde tijd op. Google Analytics slaat de gegevens 5 jaar op.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Great Things wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


Great Things neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Great Things verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij vragen, klachten of suggesties over bovenstaande privacy policy of jouw persoonsgegevens, mail naar eva@great-things.nl